Condicions de contractació

La reserva, es formalitza mitjançant un “CONTRACTE DE RESERVA” amb l’empresa Més Temps Lliure, en el que es fa constar totes les característiques de l’estada: places, horaris, preus, etc. Es demana una bestreta del 30% de l’import total, la resta del pagament, segons places reals d’ocupació, un cop inciada l’estada.

En cas d’anul·lació, la bestreta no serà retornada. Si estigués ocasionada per causa major, quedarà dipositada per una altre estada de les mateixes característiques, dins del curs vigent.

Les estades de cap de setmana/ponts/festius, hauran d’abonar una fiança que serà retornada al final de la estada.

Què cal portar?

És obligatori portar el sac de dormir o similar, tovallola i estris d’ús personal. A la casa trobareu llençol de sota, coixí, coixinera i manta (hivern).

Els usuaris amb alguna intolerància alimentaria, hauran de notificar-ho prèviament.

S’aconsella no portar elements de valor que puguin extraviar-se amb facilitat, a la vegada que s’ha de tenir control de les pròpies pertinences, durant l’estada.

Normes interiors

A l’arribada se us lliura un full amb les NORMES DE RÈGIM INTERIOR, que recull una sèrie de recomanacions i condicions d’obligat compliment durant l’estada.

Són normes que venen recollides a la normativa sobre Cases de Colònies, les disposicions dels Organismes competents sobre comportament cívic i al sentit comú de tota convivència i un bona utilització dels espais i instal·lacions dels quals es fan ús.

Queda totalment prohibit animals de companyia.