Observacions

CONDICIONS

Condicions de contractació

La reserva, es formalitza mitjançant un “CONTRACTE DE RESERVA” en el que es fa constar totes les característiques de l’estada: places, horaris, preus, etc. Es demana una bestreta del 30% de l’import estimat i la resta del pagament, segons places real d'ocupació, es liquida a la mateixa casa quan s’arriba, fent la “FACTURA” corresponent.

En cas d’anul·lació, la bestreta no serà tornada. Si estigués motivada per causa major, quedarà dipositada per una altre estada de les mateixes característiques.

Què cal portar?

És obligatori portar el sac de dormir o similar (per higiene), tovallola i els estris d’ús personal. A la casa trobareu llençol de sota, coixí, coixinera i manta (ivern).

Els usuaris amb règim d’alimentació especial o intoleràncies alimentoses que requereixin uns productes específics, hauran de notificar-ho prèviament (solament amb prescripció facultativa).

S’aconsella no portar elements de valor que puguin extraviarse amb facilitat, a la vegada que s’ha de tenir control de les propies pertinences, durant l’estada.

Normes interiors

A l’arribada se us lliura un full amb les NORMES DE RÈGIM INTERIOR, que recull una sèrie de recomanacions i de condicions d’obligat compliment durant l’estada.

Són normes que fundamentalment vénen recollides a la Normativa sobre Cases de Colònies, les disposicions dels Organismes competents sobre comportament cívic i al sentit comú de tota convivència i un bona utilització dels espais i instal·lacions dels quals es fan ús.